Den beste gaven vi har er tid - tid til å gjøre noe sammen