- Det er dessverre sannsynlig at Frøya kommune vil lide økonomisk tap på grunn av dette