- Vi synes dette er en fin måte å skape glede og oppmuntring i denne utfordrende tiden