Evie leide geiter til å fjerne busk og kratt

foto