Det ble i løpet av fjoråret gitt tillatelse til å sette i gang med bygging av totalt 23 boliger i Frøya kommune. Dette er hele 37 færre enn året i forveien. Nedgangen i Frøya står i kontrast til det vi ser ellers i landet.

Økning i Norge

- I fjor ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 36.200 boliger i Norge. Dette utgjør 15 prosent flere boliger enn året før. Ikke siden statistikken begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall, forteller SSB i sin artikkel knyttet til temaet.

Reduksjon på 62 prosent

Om vi skal våge å begi oss inn på prosentregning med såpass lite tallmateriale som det er på kommunenivå, så noteres en reduksjon på 62 prosent i Frøya.

Om dette er en forbigående "dupp", gjenstår å se. En artikkel fra lokalavisa Hitra-Frøya i 2015 fortalte om et årssnitt på cirka 50 boliger på Frøya fram til det året.

I Hitra kommune ble det i fjor gitt tillatelse til bygging av 75 boligbygninger, noe som er opp ni stk fra 2015. Det utgjør nær 14 prosent vekst, og ligner mer på bildet vi ser ellers i landet.

Kan drøye

Igangsettingstillatelse betyr ikke nødvendigvis at byggingen blir påbegynt, selv om det i de fleste tilfeller vil være tilfelle. Godkjenningene mot slutten av året vil ofte medføre byggestart først ut på nyåret.

For å være tellende i denne statistikken holder det at man får stemplet prosjektet som godkjent og klart. Boligbygninger kan være både eneboliger, tomannsboliger, rekkehus eller leilighetshus.

I Frøya ble det gitt tillatelse til bygging av totalt 4.780 kvadratmeter i fjor, som er en nedgang på drøye 3.000 m2. I Hitra var det snakk om 7.361 m2 i fjor, som er opp 324 m2 fra året før.

Tillatelser i Sør-Trøndelag

Det er store ulikheter i utviklingen rundt omkring i landet. Selvsagt varierer det mest på kommunenivå, men for å trekke de store linjene bør man se på fylkene. Her noteres at Oslo har hatt en økning på hele 107 prosent, etterfulgt av Sogn og Fjordane, som økte med 80 prosent. Videre er det seks fylker som har hatt en nedgang, og størst reduksjon finner vi i Vest-Agder og Oppland med om lag 26 prosent nedgang.

I Sør-Trøndelag ble det i fjor gitt tillatelse til 3.133 nye boligbygninger, noe som er 55 færre enn året før. Det er ned 1,7 prosent.

Sør-Trøndelag

Tabellen viser at det naturlig nok er Trondheim kommune som hadde flest godkjenninger i fjor, med 2.087 i tallet. Deretter kommer Skaun kommune med 145 tillatelser. I motsatt ende ser vi at Roan kommune bare hadde to godkjennelser i fjor.

Antall boligbygninger som fikk igangsettingstillatelse i 2016, og utvikling fra året før (Kommune - Antall - Utvikling)

Trondheim: 2087 (-416)

Skaun: 145( 112)

Malvik: 137 (107)

Orkdal: 122 (85)

Melhus: 88 (5)

Ørland: 87 (34)

Hitra: 75 (9)

Klæbu: 68 (33)

Åfjord: 54 (8)

Selbu: 35 (21)

Midtre Gauldal: 33 (6)

Bjugn: 31 (-25)

Oppdal: 28 (-15)

Frøya: 23 (-37)

Meldal: 21 (8)

Røros: 18 (-5)

Holtålen: 17 (11)

Rissa: 15 (-6)

Rennebu: 12 (1)

Tydal: 9 (3)

Agdenes: 8 (5)

Snillfjord: 7 (6)

Hemne: 6 (0)

Osen: 5 (-5)

Roan: 2 (0)

Sør-Trøndelag 3133 (-55)

Norge 35853 (4561)

Kilde: SSB