Hitra kommune har som mål å redusere energibruken i kommunale bygg med fem prosent i løpet av 2017.

Strand skole er det eneste kommunale bygget som fremdeles er helårsoppvarmet med oljefyring.

Formannskapet har nå vedtatt å prioritere å skifte ut oljefyringen med varmepumpe som henter varme fra sjøen.

Det er rektor Bjørg Vaagen Jakobsen glad for.

- Hva synes du om at politikerne vil skifte ut det kommunen kaller en "miljøversting"?

- Det synes vi er på tide, at vi får en oppvarming som er "up to date" med dagens energibruk. Vi er kjempeglade for at vi kan bruke en grønnere energi enn det vi gjør i dag, sier Jakobsen nede i fyrrommet. Der er det godt og varmt, men det er kostbar varme, i tillegg til at det bidrar til klimagassutslipp.

- Regningen på oljeforbruk er på rundt 150.000 kroner i året, sier Jakobsen.

Det blir redusert betydelig med varmepumpe.

I følge saksfremlegget kaller rådmannen Strand skole for kommunens ”miljøversting”, og at  oljefyring sannsynligvis blir forbudt innen 2020. Varmepumpen vil føre til en reduksjon i energiforbruket ved skolen med knapt 230 tusen kilowatt-timer årlig. Det tilsvarer 11.000 per år sammenlignet med konservativ elektrisk oppvarming.

Varmepumpen med innstallering vil koste 2.45 millioner kroner inkludert moms.

Investeringen skal lånefinansieres, og vil belaste driftsbudsjettet med 100.000 kroner per år i årene fremover.