- Når ei dør lukkes, er det i hvert fall tre andre som åpner seg

foto