Takker for frivilliges innsats under Toppidrettsveka: Fått signaler for neste år