Når villsauene skal avles på teller kropp og utseende nesten alt

foto