Må bli enige før Kystverket vil gi ro-ro-rampe til kommunen