Har sendt ut undersøkelse til næringslivet: - Det vil komme strengere krav

foto