Flere telefoner til brannvesen etter bålbrenning

foto