Etterforsker alvorlig straffesak -holder igjen opplysningene om hva som har skjedd