Innbygger ville stanse kommunal vannledning – måtte ha hjelp fra politiet