4. klassinger fra Hemnskjela og Strand har samlet inn til sammen 173 kilo batterier