Onsdag 27.september får Trøndelag politidistrikt en felles operasjonssentral. Fram til - og i tida etter sammenslåingen av selve politidistriktene - har våre to fylker hatt to operasjonssentraler.

- Denne dagen vil alle pass- og utlendingsekspedisjoner i politidistriktet være stengt. Dette gjør vi fordi det reduserer antallet datasystemer i bruk denne dagen. Ellers er både patruljer og politivakter i tjeneste som vanlig,opplyses det fra politimesterens kontor.

Operasjonssentralen i Trøndelag er den åttende i rekken av nye operasjonssentraler i Norge.

- Den nye sentralen blir større og mer profesjonell, med høyere bemanning og kompetanse enn før. For politiet i Trøndelag markerer åpningen at politidistriktet nå har fått en større og mer robust operasjonssentral, som dekker hele distriktet. Dette innebærer også at politiet etablerer en felles rednings- og kriseledelse for distriktet og at alle relevante IKT-systemer er oppgradert og tilpasset, opplyser politiet.

Operasjonssentralen er politidistriktets ledelses- og koordineringssentral for både planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet – i daglig drift og ved ekstraordinære hendelser og kriser.