Kjempegave til kreftsaken - har satt sekssifret beløp inn på russens gavekonto