Statkraft har på vegne av SAE Vind tidligere sendt søknad til NVE om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse i forbindelse med utvidelsen av vindkraftverket på Eldsfjellet.

NVE sendte søknaden på høring til alle berørte grunneiere.

- Vi har god dialog med grunneierne, og av erfaring regner vi med å inngå minnelige avtaler med alle berørte grunneiere. Samtidig har vi behov for å forsikre oss om at vi kan ta en investeringsbeslutning selv om vi ikke kommer i mål med alle avtalene i tide. Det handler først og fremst om å sikre fremdrift og redusere usikkerhet rundt investeringen, uttalte i fjor Trond Gärtner, prosjektleder i Statkraft

De eksisterende vindturbinene på Eldsfjellet har en navhøyde på 70 meter og en rotordiameter på 82,4 meter, som fanger 5,3 mål med vind. Da er toppen på rotoren rundt 110 meter over bakken.