Komite for kollektivtrafikk og regionale utvikling, vedtok i forrige uke budsjett, og handlingsprogram for regional utvikling. Det kan bety mer penger til marin næring.

Satser på fremtidens næring

- I dag er det slik at vi ikke kan ta mer enn to millioner kroner ut av det marine utviklingsfondet. Vi mener imidlertid at vi burde ha økt satsing på den marine næringen, og har derfor bedt administrasjonen om å se på muligheten for å ta mer ut av det marine utviklingsfondet. Vi er opptatt av å ha en bærekraftig utvikling, så det å satse på fremtidens næring er helt sentralt for oss, forteller Kristin Strandheim(Ap). Hun representerer posisjonen i komiteen, som fremmet forslaget.

Også mer fiskeri

- Vi har valgt oss noen fokusområder for vårt arbeid fremover, og den marine næringen er et av de prioriterte områdene. Vi skal også ha et økt fokus på fiskeri. Vi hadde møter med næringslivet i går(torsdag 21.01), og de ytret et ønske om at vi burde ha en økt fokus på fiskerinæringen. Derfor har vi også fokus på det i handlingsprogrammet, sier Strandheim.

Dette er vedtaket:

- Marin sektor har opplevd en stor vekst de siste årene. Fylkeskommunen har et ansvar for å bidra til å utvikle en marine næringen, slik som vi blant annet gjør gjennom Blått kompetansesenter. Vi ber derfor administrasjonen om å komme tilbake med en vurdering av muligheten for å ta mer midler ut av det marine utviklingsfondet. Saken fremmes deretter for komite og fylkesting med formål om å ender vedtak fra sak 122/2010.