Avlyser skoleturer og ber russen unngå store samlinger