Arbeidet på Åstfjordbrua kan snart starte opp igjen