Arbeidet på Åstfjordbrua kan snart starte opp igjen

foto