Det ble i kommunestyret 1. juni vedtatt å investere 10,32 millioner kroner for å bygge ut kommunal vannledning fra Hopsjø til Småge dersom minst 80 hus og hytter tegner et forpliktende abonnement til vannforsyningen. 29. juli vil det bli holdt et informasjonsmøte på Fabrikkaia på Hopsjøen for alle som har interesse av offentlig vann på strekningen Småge (Ingebrigtsvika) til Hopsjøen.

Siden 2004 har blant andre Ivar Grong Nesset og Tidemann Fillingsnes arbeidet for å få igjennom vedtaket om å legge vannledningen.

- På møtet vil vi gi informasjon om prosessen videre, og starte en forhåndskartleggingen, forteller Grong Nesset.

Nesset håper at de bruker et år på planlegging og et år på legge vannrørene. Når kommunen er ferdig med å legge sin vannledning i sjøen i 2019, skal alt være klart på land så det bare er å koble på vannledningen som går til husstandene. Dersom interesserte ikke har mulighet til å komme på møtet ønsker Fillingsnes at de tar kontakt med ham eller Nesset.

- Prisen er konkurransedyktig over tid

Tanken er at det etter hvert skal bli oppstartet flere vannlag som skal ha ansvaret for å utarbeide en kostnadsmodell for sine områder.

- Ansnes har fått til en vellykket ordning med vannlag og vil i prosessen gi innspill og støtte til vannlagene på strekningen Hopsjø-Småge, forteller de.

- Vi får orientering fra Anton Fjeldvær som er formann i Ansnes Midtre Vannverk . Han vil fortelle om erfaring med tilsvarende kostnader og drift, forteller Grong Nesset. Ansnes Midtre Vannverk har vært i drift siden 1996, ifølge Fillingsnes med gode resultater.

Fra Hopsjø til Småge skal vannledningen først legges på land frem til Bårbukta, og derfra i sjø frem til Hamnavalen. På strekningen skal det være seks landkummer, der abonnentene må gå sammen om å bygge ut vannforsyning videre til boligene.

- Det er en betydelig investering og mange kilometer med rør, men hvis vi fordeler kostnadene over 10-15 år vil prisen være konkurransedyktig med kommunens vannavgifter, forteller Nesset.

Ivar Grong Nesset sier de på møtet vil gi informasjon om vann-prosessen videre.

Endelig kvite kvitskjorter

Vannsituasjonen i dag er elendig i området, noe også lokalavisa har omtalt ved flere anledninger. Mange har gamle vassbrønner av dårlig kvalitet. Det er ikke uvanlig at brønnen går tørr om sommeren og må fylles.

- Det var en tørrvinter vi ikke hadde vann fra i slutten av januar til midten av mai, forteller Fillingsnes. For å fylle brønnene må det pumpes vann fra et tjern som kan ligge tre kilometer unna brønnen. Flere har også prøvd å bore etter vann selv. Noen har lyktes og funnet ferskvann, andre har støtt på saltvann.

- Jeg brukte 90.000 på å borre 135 meter ned etter vann, og fikk opp det reneste sjøvann, forteller Fillingsnes.

Det er ofte nødvendig å kjøpe 5 liters dunker med vann fra nærbutikken, og der er det også ei vannkran på utsiden som mange kan fylle fra. Fillingsnes sin kone arbeider på Barman skole og hun tar med en 5 liter dunk og fyller der før hun drar hjem. Dessuten er vannet på strekningen langt fra rent.

- Når vi endelig har fått lagt rørene og fått rent vann, blir det vannfest. Og da skal alle ha på seg kvitskjorta som da faktisk er kvit, smiler Nesset.

72 44 04 00 post@hitra-froya.no