Innfører streng adgangskontroll ved helseinstitusjoner