Dette gjør den tidligere museumsdirektøren stoltest