Dette gjør den tidligere museumsdirektøren stoltest

foto