Hitra kommunestyre settes i dag (torsdag) kl. 13. Møtet kan du følge direkte på web-tv her via lokalavisas nettsider.

Møtet kan du følge direkte her (ekstern lenke, Hitra kommune)

Blant sakene som skal til behandling er:

* Årsregnskap Hitra storkjøkken

* Årsregnskap Hitra kommune

* Tilstandsrapport grunnskolen

* Livsstil- og folkehelsesenter, sluttrapport

* Vettastraumen bru - nedklassifisering og kommunel overtakelse

* Prisfastsetting av tomter i Vikan nord, Fillan