I morgen (onsdag 28. januar) står fagbevegelsen sammen for å vise sin motstand mot regjeringens foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven. Den politiske streiken arrangeres over hele landet - også lokalt i øyregionen.

Streiken medfører at flere skoler og barnehager må stenge tidligere enn vanlig.

Sistranda

På Frøya opplyser kommunalsjef Roger Fredheim at ved Sistranda skole er det ordinær undervisning fram til kl, 14.40. Elever med behov for skoleskyss må hentes. SFO er åpen som vanlig, men elever med SFO-plass som inkluderer skoleskyss må hentes.

Nabeita/Nordskag

Nabeita oppvekstsenter, Nordskag avd. skole avslutter undervisningen kl. 14.00. Her må elevene hentes. SFO som normalt.

Nordskag oppvekstsenter avd. barnehage stenger kl. 14.00

Nabeita oppvekstsenter avd. barnehage har ordinær drift.

Dyrøy

Skole som vanlig, men barnehagen stenger kl. 14.00. Odinær SFO

Nesset barnehage

Ved Nesset barnehage stenges Hus 1 kl. 14.00.

De andre

Mausund skole, Sørburøy skole, Frøya kulturskole, Rabben barnehage og Sistranda kystbarnehage har ordinær drift.

Roger Fredheim opplyser at den enkelte virksomhetsleder vil gå ut med informasjon til de dette rammer.

- Ved spørsmål rundt dette, bes foresatte å henvende seg direkte til den enkelte virksomhet, sier kommunalsjefen i Frøya kommune.