Kommunereformen var tema under åpent møte i kinosalen på Frøya.

Ordfører Berit Flåmo redegjorde for arbeidet med kommunereformen som er gjort så langt, blant annet at det har vært knapp med tid frem til kommunen må bestemme seg for hvilke kommuner de ønsker å forhandle sammenslåing med.

- Jeg er redd for at vi ikke får god nok tid på kommunereformen. Så langt fremstår de ulike sonderingen vi har gjort som et kaos, sa Flåmo blant annet. Det eneste hun var sikker på er at Frøya vil slå seg sammen med Hitra, og at de sammen vil finne eventuelle andre kommuner å slå seg sammen med.

Stortingsrepresentant og nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen, mente også at kommunereformen går for raskt frem.

- Slettes ikke enige

- Kommunereformen er et stort diskusjonstema på Stortinget, og vi er slettes ikke enige. Opposisjonen på Stortinget er enige at at vi trenger en kommunereform, men vi er uenige i måten det gjøres på. Kommunereformen gjennomføres alt for fort. Arbeiderpartiets landsmøte mener kommunene må organiseres på en rasjonell måte, og at det må baseres på lokale valg. Vi mener også at det er meningsløst å begynne reformen ved å fastsette et tall på 15.000, for hvor stor en kommune må være. Kommunene må selv få bestemme hvor store de vil være, sa Pedersen, blant annet.

- Folk skjønner sitt eget beste

Ordfører Berit Flåmo mener frøyværingene selv skal få bestemme hvilke kommuner Frøya skal slå seg sammen med, gjennom en folkeavstemning.

Det var Helga Pedersen enig i.

- Det er viktig å gjøre det som på Frøya – å involvere innbyggere og næringsliv. Vi skal ikke være redd for følelser. Følelser er uttrykk for at vi er mennesker med engasjement. Jeg har grunnleggende tillit til at folk skjønner sitt eget beste. Derfor er frivillighet viktig for Arbeiderpartiet, sa Pedersen.

Hun mener regjeringens forslag derimot vil tvinge kommunene til å slå seg sammen.

- Regjeringen sier kommunereformen skal basere seg på frivillighet. Men vi mener at det ikke er reell frivillighet. De kommunene som slår seg sammen frivillig  innen 2016, trenger bare en signatur fra departementet. Men de som ikke slår seg sammen frivillig skal behandles av Stortinget. Da ligger det underforstått en tvang, mener Pedersen.

Eget valg: Helga Pedersen er enig med Frøya kommunestyre om at Frøyværingene selv må bestemme kommunesammenslåing.