Som lokalavisa har fortalt om tidligere, ønsker Frøya legekontor å utvide antallet fastleger. Hovedbegrunnelsen er at befolkningsøkningen har skapt større trykk på legetjenestene. Legekontoret utlyser en ny halvstilling, og i siste møte ga Frøya kommunestyre hjemmel til ny 50-prosent fastlegestilling.

Frøya legekontor har i dag seks leger i hel- eller delstillinger. De fyller 4,3 fastlegehjemler. Med en ny halvstilling vil kommunen få 4,8.