Skatte-etaten mente Gustav Witzøe/ Kverva ikke hadde rett på skattefradrag på 50 millionersgaven til Frøya kultur- og kompetansesenter. Skattemyndighetene tapte saken i både tingretten og lagmannsretten, men nå blir saken prøvd i landets høyeste domstol.

Høyesteretts ankeutvalg har avgjort at Staten, ved Skatt Midt-Norge, får fremmet sin anke i saken mot Kverva AS. Dermed er det duket for en ny rettsrunde om Kvervas (Gustav Witzøe) pengegave på 50 millioner til å få bygget Frøya kultur- og kompetansesenter.

Skattemyndightene mener at tilskuddet Kverva ga, må betraktes som en ren pengegave, og ikke som en investering/ kostnad "som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt". Med andre ord: at gaven ikke kan betraktes som noe selskapet forventer å ha tilbake fra.

Men retten la vekt på at Kverva, ved å bidra til å få etablert bygget, har investert i framtidige inntekter og vekstmuligheter, ved at kultur- og kompetansesenteret forventes å styrke næringsliv og verdiskapning i øyregionen. Dette ble konklusjonen både i tingretten og lagmannsretten, og staten ble pålagt å betale saksomkostningene. Men etter avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg 7. april, er det klart at saken nå kommer opp i landets høyeste domstol.