Frøya kommunestyre møtes i dag (torsdag) fra kl. 10. Møtes sendes som vanlig på web-tv.

Dagens møte innledes med en temaorientering om Trøndersk Kystkompetanse og Ungt entreprenørskap, ved Nils Jørgen Karlsen.

Følg møtet via denne linken (ekstern lenke)

De politiske sakene som skal behandles i dag er:

  • Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016

  • Kontrollutvalgets årsmelding for 2014

  • Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 - økonomisk rapportering

  • Samt ordførerens og rådmannens orienteringer.

(Alle dokumentene kan lastes ned på kommunens nettsider )