Det er sikkert fleresom har lagt merke til at det er noe kjent med bakgrunnen til programvertene iNRK1 enkelte kvelder. Og javisst er det Halten fyr og Reinsøya det dreier segom. Noen hevder bildet blir brukt på skjemen omtrent hver tredje kveld.

HvorforNRK har valgt å bruke et Halten-motiv når de har natur fra hele landet å velgemellom, har vi ikke prøvd å finne ut, men det er ingen tvil om at motivet bakprogramvert Ragnhild Sælthun Fjørtoft er meget flott.