Etter to runder i retten (Trondheim tingrett og lagmannsretten) ble ATB pålagt å annulere valget at Boreal som ferje- og båtdriver i Sør-Trøndelag, og i stedet velge FosenNamsos sjø.

les: Fosen får fortsette

Men innen fristen gikk ut i dag, leverte Boreal anke til Hammerfest tingrett, som dermed har gitt såkalt «midlertidig fornøyning». Det betyr at Atb ikke kan skriver kontrakt med FosenNamsos sjø.

Saksbehandler Kjell Utvaag sier at ATB mener Boreal har levert sin klage til feil tingrett.

- Vi ber om at saken overføres til Trondheim tingrett. Atb skal nå behandle klagen de har levert, sier han.

- Hvor lang tid kan det ta før denne saken blir endelig avgjort?

- Nei, det tørr jeg ikke svare på, svarer Kjell Utvaag i Atb.