Som kjent er det opprettet en personalsak mot rådmann Ole Henrik Fjørstad, som også skal ha fått tilbud om å gå av som rådmann.

- Problemet vårt er at vi hele tiden ikke har visst grunnlaget for hvorfor oppsigelsesprosessen er satt i gang. Det har bare kommet vage antydninger om at han er mislikt, blant annet av noen mellomledere. Samtidig har en samlet stab og flere virksomhetsledere gitt sin fulle støtte til rådmannen. Jeg har bedt om en konkret begrunnelse fra kommunen flere ganger, men det har jeg så langt ikke fått. Det er så beskjedent og lite at det er vanskelig å fange opp hva det dreier seg om. Det er opp til kommunen å godtgjøre hva denne oppsigelsesprosessen bunner i, mener Høin.

- Ganske ille ryktemakeri

Han mener dette fører til unødvendige rykter.

- Det som bekymrer meg med dette hemmelighetsskremmeriet er at noen kan mistenke at rådmannen har gjort noe galt. Men jeg kan berolige om at det ikke er mistanker om noe kriminelt eller noe annet sterkt klanderverdig. Det finner jeg grunn til å si, etter som folk begynner å lure. Det er ganske ille dette ryktemakeriet som har begynt å spre seg, sier Høin.

- Har gått hardt inn på Fjørstad

I  følge advokaten påvirker dette også Ole Henrik Fjørstad, som per i dag ikke har kontakt med kommunen.

-  Rådmannen er fremdeles sykmeldt, og dette har gått hardt inn på han. Slik situasjonen er nå er han ikke interessert i aktive forhandlinger med Frøya kommune. Men etter hvert er vi interessert i å finne en løsning den ene eller den andre veien. Det vil først bli aktuelt ut på nyåret, sier Høin.

- Skjedde uten kommunestyrets vitende

Advokaten reagerer også på måten oppsigelsesprosessen startet på .

- Det var ordføreren og formannskapet som  ønsket  Fjørstads avgang, uten at det ble gitt noen skikkelig begrunnelse. Det skjedde uten kommunestyrets vitende og samtykke, til tross for at det etter kommuneloven er kommunestyret som ansetter og sier opp rådmannen  Senere skaffet ordføreren og formannskapet seg fullmakter fra kommunestyret til å  gå videre med saken. Fjørstad har ønsket å komme i dialog med formannskap og kommunestyre for nærmere å få opplyst saken og eventuelt gi sine kommentarer, uten å lykkes. Han har fått full støtte fra staben rundt seg og fra en rekke virksomhetsledere, og det er påfallende at kommunen ikke har opplyst om de konkrete grunnlag som den mener å ha for å bringe arbeidsforholdet til opphør, sier Høin.

Ordfører Berit Flåmo har tidligere sagt til hitra-froya.no at hun aldri vil kommentere en personalsak.