Kristiansund og Nordmøre havn (KNH) har i flere år jobbet med å få på plass en skipsrute for transport av laks fra Hitra kysthavn til kontinentet. Nå er også Nord-Trøndelag Havn Rørvik med i arbeidet, og de to slo arbeidet sammen under navnet Kysthavnalliansen.

Kan konkurrere på pris og tid

Nå har de fått med seg det danske Blue Water Shipping, som er rede til å presentere transportløsninger (sjø/havn/vei) og rederi-interessenter for oppdrettsnæringen. Ruten vil gå med Ro-Ro skip fra Hitra til Esbjerg i Danmark.

- Vi kan presentere et tilbud til næringen, som kan konkurrere med veitransport, både på pris og tid, sier Jan-Olav Bjerkestrand, prosjektleder i KNH.

De hadde også nylig møte med samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen, der anledningen bød seg til å informere om prosjektet.

- Jeg tror og håper at vi kan få litt drahjelp ved å presentere planene til sentrale politikere. Kanskje kan vi komme inn under ordninger som kan lette prosjektet økonomisk i begynnelsen, sier Jan-Olav Bjerkestrand. Dette vil også bli tatt opp i rapporten som prosjektgruppen skal ferdigstille i sommer.

Det viktigste vil imidlertid være å få oppdrettsselskapene med på laget, diskutere løsningen som legges frem.

- Vi kan ikke tvinge oppdrettsnæringen til å sende laksen med båt. Men nå har vi jobbet frem en løsning, så da ligger muligheten åpen. Nå skal vi først presentere tilbudet på fiskerimessen, Aqua Nor, så får vi se hvordan det blir tatt imot av næringen. Så får vi sette oss ned sammen med dem, høre på eventuelle endringer eller krav, og bli enige om hvordan det kan gjøres i praksis. De vil ha konkurransedyktig pris, og stabil levering til rett tid. Det klarer vi sammen med Blue Water, mener Bjerkestrand.

Viktig for miljø og trafikksikkerhet

- Miljøaspektet er viktig. Nå går det 40 vogntog fra Hitra og Frøya i døgnet. Dersom noe av denne transporten føres over til båt, så vil utslippene gå ned. Og så er det belastningen på veiene, i form av ulykker og slitasje. Prognosene sier at transporten av laks øker med 20.000 tonn hvert år. Det er mange biler. Da kan båttransport avlaste økningen på veiene, sier Bjerkestrand.

Tar 100 trailere i gangen

Dette er seilingsopplegget for båtfrakt av fersk laks til kontinentet:

• Rute: To avganger i uken Hitra - Esbjerg - Hitra. 36 timer én vei. Fra Esbjerg vil laksen transporteres videre langs vei eller tog ut i Europa. På retur vil andre varer fraktes til Kristiansund og Midt-Norge. På et senere tidspunkt kan det være aktuelt å øke til fire avganger i uken. I Fase 2, når Kråkøya Kysthavn i Rørvik er klar ultimo 2016, vil også denne inngå i ruten. Da vil en raskere båt settes inn for å opprettholde den samme seilingstiden.

• Båt : Ro-Ro(roll on-roll off) skip med kapasitet til minst 100 trailere. Lokale trekkvogner setter igjen trailerne på båten. I Esbjerg hentes trailerne og kjøres til kunden. Fart på 16 knop.