Hitra kommune jobber for å få på plass igjen tømmestasjonen for bobiler ved tidligere Hitra turistservice på Sandstad. Tømmestasjonen har vært stengt de siste sesongene, og i fjor sommer kunne lokalavisa skrive om to bobiler som ble på fersken da de tømte bobilene sine rett ned i en sandfangskum i Sandstadområdet.

- Det vil jo vaskes ut etter hvert, men det blir jo et problem om mange skal gjøre dette. Vi vil jo ikke ha kloakk gående i overvannsrørene, sa kommunalsjef for drift og eiendom i Hitra kommune, Ann Magritt Glørstad.

Ny stasjon klar på sensommeren

I dagens formannskapsmøte orienterte rådmannen om at ferdigstillelsesdato for ny bobiltømmestasjon er satt til 31. august.

- Vi startet saken i god tid med tanke på at stasjonen kunne stått ferdig foran denne sommersesongen, men det blir ikke sånn. Det er veivesenet som sitter på en del av grunnen samt en del andre ting som måtte avklares, forteller rådmannen. Tømmestasjonen blir derfor klar til bruk på sensommeren.

Langt til neste

Det finnes ingen plass på Hitra, Frøya eller Snillfjord der bobiler og campingbiler kan få tømt bilene sine for kloakk. Nærmeste tømmestasjon er på Orkanger.

Tømmestasjonen på Kalvøya ved Sandstad har vært ødelagt i 4-5 år.

- Det må sprenges og tas bort masse i området. Bobilene blir større og større, og vi må lage plassen så stor at de får snudd uten at det blir trafikkfarlig, forklarte Glørstad om planene for ny tømmestasjon. Kommunalsjefen forklarte også at det har vært få problem selv om det ikke har vært mulighet for tømming i øyregionen de siste årene.

- Vi får en del henvendelser på hvor det kan tømmes. Turistene forventer at vi har en tømmestasjon, og de har jo et behov for å tømme når de spør. Dessverre må vi henvise dem til den nærmeste stasjonen som er på Oti-sentret på Orkanger. Men det har heldigvis ikke vært noe mye forurensing som følge av mangelen på tømmestasjon, sa Glørstad.