Transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag har innført nye retningslinjer fra 1. juli.

- Den gamle ordningen tildelte et gitt antall turer ut i fra funksjonsgruppe. Den nye ordningen tildeler et grunnbeløp til alle godkjente brukere, tilleggs trinn gis til brukere som bor etter gitt distanse fra kommunesenteret, opplyser Hitra kommune.

Nytt fra 1. juli er også at kronisk funksjonshemming kun knyttet til deler av året i spesielle tilfeller også kan godkjennes.

- For hver tur betales 20 prosent egenandel, som før var 30 prosent. Brukeren må nå kvittere for hver enkelt tur. Og man trenger ikke lenger passbilde til søknaden, opplyser kommunen.

Formålet med denne såkalte TT-ordninga er å gjøre funksjonshemmede mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. TT-ordninga er et transporttilbud fra dør til dør for innbyggere som ikke kan, eller har vesentlige vansker med å bruke vanlige kollektive transportmidler. At det ikke går buss i området eller at det er lang gangavstand til holdeplass er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning.

Man må søke for å kunne benytte seg av dette transporttilbudet. Det tas nå opp brukere seks ganger i året og neste søknadsfrist går ut 15. juli.

- Ordningen gjelder ikke for funksjonshemming med varighet mindre enn 2 år. Ingen søkere har automatisk rett til, eller krav på transporttilbudet. Og TT-ordninga skal ikke brukes til reiser som, helt eller delvis, dekkes av offentlige penger, for eksempel lege/sykehus, opplyser kommunen.

Det er følgende som kan gi grunnlag for godkjenning, når andre forutsetninger er oppfylt:

* Blinde og sterkt svaksynte (dokumenteres av spesialist)

* Personer som er avhengig av rullestol

* Utviklingshemmede, individuell vurdering etter funksjon.

* Andre funksjonshemmede, individuell vurdering etter funksjon.