Veivesenets folk driver i dag reparasjon/ lapping av hull i asfalten inne i Frøyatunnelen. Det gir derfor noen kortvarige stopp i trafikken, melder Vegtrafikksentralen. Ved 12-tida ble tunnelen stengt igjen. Vegtrafikksentralen anslår 30-40 minutters stengetid.

Ved 14-tida var tunnelen stengt på nytt, og det dannet seg lange køer på begge sider av rundkjøringen, og det var vanskelig å passere.

Denne køen løste seg opp da trafikk ble sluppet gjennom tunnelen igjen cirka 14:15.

Leserfoto