- Nå ble jeg lynforbainna. Hva slags folk gjør slikt?!