- Vet du at i Bibelen står mange ordspråk som vi alle bruker i ny og ne?

foto