- Jeg skal sørge for at lyset ikke blir slått på, før etter hele rulleteksten