Liter ikke på at det blir et luktfritt anlegg

Befaring på Hammarvika