Like mye en skildring av kystkulturen vår som av en tragedie