Også politiet blir tilstede på infomøtet om vindkraft-utbygginga