Vil kreve flere hundre millioner kr. i erstatning

foto