I Fosen tingrett forklarer hitterværingen at han har hatt problemer med stoff og stoffmiljøet og at han flyttet til Hitra for å komme seg unna dette. Han forklarer videre at han kjøpte hasjen for å ha hjemme og roe seg ned med i stedet for å være ute og bli utsatt for diverse fristelser.

Den unge mannen understreker at de 40 grammene med hasj som han oppbevarte hjemme hos seg selv, var anskaffet til eget bruk. Han opplyser at han kan bruke ca. 1 gram pr. dag. Hasjen ble kjøpt dagen før det ble beslaglagt.

I retten avga mannen en uforbeholden tilståelse.

Han er tidligere bøtelagt for overtredelse av narkotikalovgivningen. Dette tillegges vekt i skjerpende retning. I formildende retning legger retten vekt på at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Etter en samlet vurdering ble straffen satt til fengsel i 16 dagers betinget samt en bot på 4.000 kroner

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.