Forsikringselskapet Tryg, Norsk brannvernforening og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kjører denne påska en informasjonskampanje rettet mot hyttefolket. Årlig går nemlig  verdier for nærmere 300 millioner kroner tapt i hyttebranner i Norge. Det viser seg at mange ikke tar de samme brannvern-hensyn på hytta som i sin faste bolig.

En undersøkelse gjort av Norsk brannvernforening viser at det slurves med feiing av hyttepipa.  Den viser at en av tre ikke har feid skorsteinen på hytta de siste 10 årene, eller at de ikke husker når det sist ble gjort. Undersøkelsen om brannsikkerhet på hytta ble gjennomført i februar i år. 1300 hytteeiere og brukere fra hele landet deltok.

Feil montering, mangelfullt vedlikehold og feil bruk av pipe og ildsted er den klart vanligste årsaken til hyttebranner.

Kampanjen lister opp følgende sjekkliste for brannsikkerhet på hytta:

• Bytt batteri ved behov, minimum en gang per år.

• Gå aldri fra levende lys.

• Ikke bruk peis/ovn som tørkestativ.

• Sørg for å håndtere askeavfall på en forsvarlig måte.

• Ikke gå fra hytta med elektriske apparater i bruk.

• Vær ekstra varsom ved bruk av gass. Sjekk utstyr og slanger jevnlig.

• Bruk godkjent installatør når det elektriske anlegget skal utbedres.

• Sørg for å utføre alle bygningsmessige utbedringer iht. plan- og bygningsloven.