Ansatte ble kalt tilbake fra juleferie og mange meldte seg frivillig