Har gitt seg selv en siste frist for når Åstfjordbrua kan åpne