Med en baby på seks uker fikk Gry Heidi (34) beskjed om at hun hadde celleforandringer