Stenger for alle utlendinger som ikke er bosatt i Norge